Ros na świecie: ROS International ROS Austria ROS Belg ROS Chile ROS Colombia ROS Finland ROS France ROS Germany ROS Hungary ROS Italy ROS Luxemburg ROS Mexico ROS Nederlands ROS Panama ROS Portugal ROS Romania ROS Austria South Africa ROS Spain ROS Turkey ROS USA ROS Sweden

Czy producent musi wyrazić zgodę na naprawę?

Nie. Branżowy Zakład Ubezpieczeń w Niemczech na posiedzeniu komisji eksperckiej ds. Techniki transportu i magazynowania, zakres „Wyposażenie i urządzenia magazynowe”, w dniu 16.02.2011r., w którym uczestniczyli także m.in. producenci regałów i firmy naprawiające regały, zajął się wymogiem przewidzianym w rozdziale 9.7.1 normy DIN EN 15635 i wskazówką zawartą w krajowym wstępnie do normy. Na posiedzeniu komisja doszła do następującego wniosku:

Naprawy regałów mogą być przeprowadzane co do zasady także przez niebędącą producentem regału firmę bez zgody producenta. Warunkiem tego jest, aby naprawa zagwarantowała i potwierdziła użytkownikowi, że wytrzymałość regału jest co najmniej tak dobra, jak wytrzymałość regału nowego”.

Niektórzy nasi klienci w Polsce i na świecie
ROS Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 460
61-324 Poznań
NIP: 7831712818
REGON: 302716510
KRS: 0000983547
Kontakt z nami
+48 517 373 513
+48 607 067 864