Przeglądy regałów magazynowych

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie należytego bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy. W związku z tym  niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są wykonywać okresowe przeglądy i serwis regałów magazynowych. Na tych firmach, ciąży obowiązek wykonywania systematycznych kontroli, odbywających się nie rzadziej, jak co 12 miesięcy. Jest to zarządzenie wynikające z rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745). Aby kontrola regałów paletowych przebiegała w należyty sposób, trzeba wybrać profesjonalistów, którzy mają nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale działają na podstawie obowiązujących norm.

ROS POLSKA świadczy usługi w zakresie przeglądów regałów magazynowych. Nasz zespół to niezależni eksperci, którzy wykonują przeglądy eksperckie poprzez doświadczonych inspektorów.

Zakres wykonywanej przez nas inspekcji eksperckiej jest zgodny z normą PN EN 15635.

Kontrola regałów paletowych

Przegląd techniczny regałów magazynowych obejmuje:

  • uszkodzenia konstrukcji systemów regałowych w szczególności słupów i belek,
  • wypionowanie rzędów regałów,
  • losowo wybrane wygięcie belek regałowych,
  • stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe,
  • stan posadzki w magazynie,
  • składowanie towaru na paletach i w regale,
  • obecność i aktualność tablic znamionowych,
  • poprawność obciążenia regału paletowego,
  • niezbędna dokumentacja instalacji systemów regałowych.

Profesjonalny serwis regałów magazynowych

Pracownicy ROS Polska mogą wykonać różnego rodzaju prace serwisowe, polegające na odwzorowaniu pierwotnego kształtu słupa lub w porozumieniu z ekspertami DARLOG, dokonać jego wymiany. Naprawie podlegają słupy, które zostały podczas kontroli regałów sklasyfikowane jako żółte i czerwone ryzyko.

Świadczone przez nas naprawy przebiegają szybko i sprawnie. Na wszelkie wykonane prace udzielamy 5-letniej gwarancji.

przegląd regałów magazynowych - opis stref zagrożenia
Niektórzy nasi klienci w Polsce i na świecie
ROS Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań
NIP: 783-171-28-18
REGON: 302716510
KRS: 0000507496
Kontakt z nami
+48 517 373 513
+48 607 067 864