Ros na świecie: ROS International ROS Austria ROS Belg ROS Chile ROS Colombia ROS Finland ROS France ROS Germany ROS Hungary ROS Italy ROS Luxemburg ROS Mexico ROS Nederlands ROS Panama ROS Portugal ROS Romania ROS Austria South Africa ROS Spain ROS Turkey ROS USA ROS Sweden

Przeglądy regałów magazynowych

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie należytego bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy. W związku z tym  niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są wykonywać okresowe przeglądy i serwis regałów magazynowych. Na tych firmach, ciąży obowiązek wykonywania systematycznych kontroli, odbywających się nie rzadziej, jak co 12 miesięcy. Jest to zarządzenie wynikające z rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745). Aby kontrola regałów paletowych przebiegała w należyty sposób, trzeba wybrać profesjonalistów, którzy mają nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale działają na podstawie obowiązujących norm.

ROS POLSKA świadczy usługi w zakresie przeglądów regałów magazynowych. Nasz zespół to niezależni eksperci, którzy wykonują przeglądy eksperckie poprzez doświadczonych inspektorów.

Zakres wykonywanej przez nas inspekcji eksperckiej jest zgodny z normą PN EN 15635.

Kontrola regałów paletowych

Przegląd techniczny regałów magazynowych obejmuje:

  • uszkodzenia konstrukcji systemów regałowych w szczególności słupów i belek,
  • wypionowanie rzędów regałów,
  • losowo wybrane wygięcie belek regałowych,
  • stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe,
  • stan posadzki w magazynie,
  • składowanie towaru na paletach i w regale,
  • obecność i aktualność tablic znamionowych,
  • poprawność obciążenia regału paletowego,
  • niezbędna dokumentacja instalacji systemów regałowych.

Profesjonalny serwis regałów magazynowych

Pracownicy ROS Polska mogą wykonać różnego rodzaju prace serwisowe, polegające na odwzorowaniu pierwotnego kształtu słupa lub w porozumieniu z ekspertami DARLOG, dokonać jego wymiany. Naprawie podlegają słupy, które zostały podczas kontroli regałów sklasyfikowane jako żółte i czerwone ryzyko.

Świadczone przez nas naprawy przebiegają szybko i sprawnie. Na wszelkie wykonane prace udzielamy 5-letniej gwarancji.

przegląd regałów magazynowych - opis stref zagrożenia
Niektórzy nasi klienci w Polsce i na świecie
ROS Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 460
61-324 Poznań
NIP: 7831712818
REGON: 302716510
KRS: 0000983547
Kontakt z nami
+48 517 373 513
+48 607 067 864