Regały magazynowe - paletowe przepływowe

regał przepływowy - budowa
 1. Osłony ram
 2. Rama
 3. Trawersa (belka pozioma)
 4. Rama przepływowa z rolkami
 5. Łapa separatora
 6. Separator jednostek ładunkowych
 7. Rolka hamująca

Regał przepływowy – obsługa ładunku

regał przepływowy - załadunek

Do obsługi najczęściej wymagane są wózki z pochylanym masztem.

Dla odłożenia lub pobrania pjł należy dostosować pochylenie wideł do pochylenia bieżni rolkowej

regały przepływowe

Stosowane rodzaje zakończenia bieżni na stanowisku odbiorczym.

Regał przepływowy - obsługa załadunku

  • Zapoznać się z dokumentem magazynowym (poleceniem) 
  • Zlokalizować właściwą pjł.
  • Sprawdzić poprawność wykonania pjł. Ze szczególnym uwzględnieniem wystających gwoździ, połamanych elementów
  • Pobrać pjł. na widły (maksymalnie głęboko);
  • unieść nad posadzkę i odchylić maszt „na siebie”
  • Prowadzić wózek z dopuszczalną prędkością; przodem lub tyłem w zależności od widoczności
  • Sprawdzić zgodność pjł z tablicą znamionową regału
  • Dojechać do właściwego adresu w bloku regałów
  • Ustawić wózek prostopadle wybranego korytarza regału – uwaga na możliwość uderzenia w regał
  • Unieść pjł na wysokość około 3-5 cm ponad bieżnię wybranego poziomu składowania (uwaga na bieżnie wyższego poziomu)
  • Ustawić pjł na przeciwko miejsca odłożenia manewrując wózkiem lub przesuwając poprzecznie maszt
  • Pochylić maszt „od wózka” zgodnie z pochyleniem bieżni rolkowej
  • Delikatnie odstawić ze zwróceniem uwagi na centralne położenie na bieżni (uderzenia nie są dopuszczalne)
  • Można odczekać chwilę aż pjł zjedzie po bieżni rolkowej w głąb regału
  • Unieść widły
  • Ostrożnie wycofać wózek ( w trakcie cofania może być konieczne jednoczesne prostowanie masztu)
  • Opuścić widły do poziomu transportowego
  • Powtórzyć cykl

Obsługa wyładunku

  • Zapoznać się z dokumentem magazynowym (poleceniem) 
  • Zlokalizować właściwy adres odbioru.
  • Ustawić wózek prostopadle do wybranego korytarza regału – uwaga na możliwość uderzenia w regał
  • Unieść widły na wysokość właściwego kanału przepływowego; ustawić widły centralnie
  • W zależności od rodzaju stanowiska odbiorczego odpowiednio pochylić maszt
  • Jadąc do przodu wprowadzić widły pod paletę; skorygować pochylenie masztu, tak aby podnosić pjł równomiernie
  • Unieść paletę ( następuje zwolnienie separatora palet ) (uwaga na bieżnię rolkową powyżej)
  • Wycofać wózek w czasie 3-4 sekundy, aby zwolnione pozostałe palety z kanału nie uderzyły w wyjmowaną jednostkę
  • Opuścić widły do pozycji transportowej
  • Odstawić pobraną jednostkę na właściwe miejsce odkładcze.
  • Powtórzyć cykl
Niektórzy nasi klienci w Polsce i na świecie
ROS Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań
NIP: 783-171-28-18
REGON: 302716510
KRS: 0000507496
Kontakt z nami
+48 517 373 513
+48 607 067 864