Ros na świecie: ROS International ROS Austria ROS Belg ROS Chile ROS Colombia ROS Finland ROS France ROS Germany ROS Hungary ROS Italy ROS Luxemburg ROS Mexico ROS Nederlands ROS Panama ROS Portugal ROS Romania ROS Austria South Africa ROS Spain ROS Turkey ROS USA ROS Sweden

Bezpieczne regały magazynowe, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo w przestrzeni magazynowej

Magazyn jest środowiskiem pracy, w którym może dojść do katastrofalnych w skutkach wypadków. Potencjalne zawalenie jednego regału paletowego, może pociągnąć za sobą pozostałe konstrukcje, nie tylko narażając firmę na straty finansowe, ale przede wszystkim pracowników na utratę zdrowia lub życia.

Ważne jest zatem zadbanie o to, by systemy regałowe, które są wykorzystywane w przestrzeni magazynowej, spełniały określone wymogi, ponieważ bezpieczne regały to gwarancja sprawnego funkcjonowania magazynu.

Zadanie to obejmuje nie tylko dbałość o dodatkowe zabezpieczenia jak odboje czy zapewnienie odpowiednio szerokich korytarzy przejazdowych, ale przede wszystkim wykonania specjalistycznych przeglądów stanu technicznego systemów regałowych.

Kontrola obowiązkiem przedsiębiorcy

Jest to obowiązek narzucony prawnie, na mocy rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745). Dodatkowo wchodzi tu również prawo europejskie, tj. norma PN-EN 15635. Obciąża ona pracodawcę, m.in. kontrolą stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. W myśl obowiązującego porządku prawnego właściciel firmy, dysponującej regałami magazynowymi, musi zadbać, by raz na 12 miesięcy odbyła się ich kontrola.

Roczny przegląd powinien być wykonywany przez specjalistów, którzy działają w ramach obowiązujących norm. Konieczne jest stworzenie odpowiedniego raportu, w którym wykazane są nieprawidłowości, wady konstrukcyjne i uszkodzenia.

W przypadku zweryfikowania uszkodzeń słupów, ROS Polska dysponuje opatentowaną metodą ROS, która przy użyciu urządzenia hydraulicznego, umożliwia szybką i łatwą naprawę. Metoda ta jest o wiele tańsza niż wymiana uszkodzonego regału (oszczędność od 50% do 80%). Na każdy z naprawianych słupów regałowych udzielamy 5-letniej gwarancji.

Jak wygląda naprawa regałów magazynowych z punktu prawnego?

Niektórzy właściciele systemów regałowych mogą mieć obawy co do konsekwencji prawnych, związanych z naprawą regałów przez zewnętrzną firmę. Może to wynikać z obawy, że bez uzyskania odpowiedniej zgody ze strony producenta systemu regałowego, nie będą mogli powierzyć prac firmie zewnętrznej.

Według Branżowego Zakładu Ubezpieczeń w Niemczech, myślenie to jest błędne, czego dowodem są wnioski komisji Zakładu Ubezpieczeń z dnia 16.02.2011, na której zgromadzeni byli również producenci regałów oraz firmy serwisujące. Uznano ostatecznie, że zabezpieczenie regałów może zostać wykonane przez zewnętrzną firmę „niebędącą producentem […] także bez zgody producenta. Warunkiem tego jest, aby naprawa zagwarantowała i potwierdziła użytkownikowi, że wytrzymałość regału jest co najmniej tak dobra, jak wytrzymałość regału nowego.” Można zatem powierzyć innej firmie naprawę regałów, jeśli poświadczy na podstawie badań, że wytrzymałość regału jest porównywalna z nowym słupem.

Niektórzy nasi klienci w Polsce i na świecie
ROS Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań
NIP: 783-171-28-18
REGON: 302716510
KRS: 0000507496
Kontakt z nami
+48 517 373 513
+48 607 067 864